Wedding Coaching ‐ ConsultoríaWeeding_coaching_marta_priu

 

Aquest és un servei de consultes de casament amb la Marta Priu. Va dirigit a aquelles parelles que no estan buscant un servei de disseny i organització del casament complet sinó que busquen l’assessoria ja sigui des d’una perspectiva general o en un, o diversos temes en concret.

Aquesta consultoria o Wedding Planner Coaching té com a finalitat assessorar i guiar a les parelles en l’organització del seu casament en qüestions de viabilitat, de decoració, de pressupost, de necessitats o de coordinació en general.

És un servei tant per a aquelles parelles que no tenen contractat res com, per a les que ja han planificat el seu casament però els agradaria comptar amb l’opinió d’una professional.