Cursos Presencials

La nostra experiència és transmesa a través dels cursos de Wedding Planner impartits per la Marta Priu, on els alumnes adquireixen els coneixements necessaris per a entendre la figura del Wedding Planner & Designer professional.

A les classes es contextualitza i s’introdueix a l’alumne en el sector nupcial Espanyol i Internacional, a les noves tendències i en els Gurús existents d’aquesta professió fóra de les nostres fronteres. A més, s’explica en detall com dissenyar, organitzar i produir un casament.

Algunes de les preguntes que es resolen en els cursos de Wedding Planner són:

Com desenvolupar un pressupost? Com dissenyar el casament? Quins passos s’han de seguir a l’hora d’organitzar un casament? Com enfocar cada fase durant l’organització? Quina relació establir amb els proveïdors? Què s’ha de tenir en compte? Com organitzar-se? Què fer si …?

A través d’exemples i casos pràctics reals, des d’una boda més senzilla a un casament molt més complex, s’aprendrà i s’apreciarà les dificultats per les quals una wedding planner ha de fer front així com, les dificultats que comporta dissenyar i organitzar un casament.

En els nostres cursos s’aprèn el que Bcn Wedding Planners ha après al llarg de molts anys de treball i d’experiència.

Contacti amb nosaltres per obtenir més detall sobre el temari, programació i preus dels cursos de Wedding Planner.

cursos@bcnweddingplanners.com

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bELBwXXsA-Q" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>