Avís Legal

AVÍS LEGAL

SPAIN PLANNERS PRIU SL, en la seva condició de titular i responsable de la present pàgina web, en compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició dels usuaris la següent informació general:

SPAIN PLANNERS PRIU SL té el seu domicili social en carrer Brusi, 39-41, local 59, 08006 Barcelona, Espanya; amb nombre d’identificació fiscal o C.I.F. B-66172669

PROTECCIÓ DE DADES

SPAIN PLANNERS PRIU SL, (d’ara endavant BWP) ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de la web www.bcnweddingplanners.com. són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de BWP, que és així mateix la responsable de l’expressat fitxer.

L’emplenament dels formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a BWP implica el seu consentiment exprés a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de BWP.

Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça info@bcnweddingplanners.com o per correu ordinari al domicili social de BWP en el carrer Brusi, 39-41, local 59, 08006 Barcelona, Espanya; o per qualsevol un altre mitjà que permeti reconèixer la seva identitat perquè exerciti qualsevol dels anteriors drets.

2. Recollida de dades
La recollida de dades de caràcter personal es realitzar• Única i exclusivament a través del formulari de Contacte.

3. Secret professional.
Totes les comunicacions privades entre BWP i vostè seran considerades com a confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

4. Cessió d’informació personal a tercers.
BWP no cedeix, ni transmet de manera algun informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Proveïdors/Usuaris a tercers.

5. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.
BWP es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, a qualsevol moment i sense previ avís, sempre conformement a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en www.bcnweddingplanners.com.

E-mail: info@bcnweddingplanners.com